banner

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung

 Giảng viên lớp phim truyện / Teen Filmmakers / Diễn xuất nhí 

 
Các bài viết khác
Giới thiệu
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us