banner

Giám tuyển phim Trương Quế Chi

 Giảng viên lớp Film Studies - Nghiên cứu phim

 
Các bài viết khác
Giới thiệu
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us