TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...
"Lich thang 3"
Loading...
"Videography Online"
Loading...
"Như trăng trong đêm"
Xem thêm khoá học

Tin tức

Phim TPD

XX2061

 • Đạo diễn: Phạm Thu Thủy
 • Sản xuất: Hà Kiều Anh
 • Năm sản xuất: 2016

Đêm Giặt Ủi

 • Đạo diễn: Trần Hữu Thành
 • Sản xuất: Trần Hữu Thành
 • Năm sản xuất: 2017

Muộn (Ephemera)

 • Đạo diễn: Hồ Thanh Thảo
 • Sản xuất: Nguyễn Anh Thư
 • Năm sản xuất: 2017

Mẹ và con

 • Đạo diễn: Phan Huyền My
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2010

Chuyện anh Hùng

 • Đạo diễn: Nguyễn Hoài Nam
 • Sản xuất: Linh Vivian
 • Năm sản xuất: 2016

Rito Rito

 • Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Thảo Ly
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2016

Cuốc xe đêm

 • Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên
 • Sản xuất: Đỗ Đức Thành
 • Năm sản xuất: 2000

Nợ

 • Đạo diễn: Bùi Thị Hà (Hà Thái)
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2012

Chúng tôi đã cưới

Anh bị đao và chị cũng bị đao, với trí tuệ được cả thế giới công nhận là thấp hơn người bình thường và khó có thể tự chăm sóc chính mình, họ đã cưới nhau, chăm sóc nhau và yêu thương nhau.
 • Đạo diễn: Hà Phương, Mai Búp
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2013

Lẫn

 • Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Mai
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2017

Giảng viên

Tạ Tuấn Minh

Tạ Tuấn Minh

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Vũ Ánh Dương

Vũ Ánh Dương

Nhà phê bình Điện Ảnh - Giảng viên lớp Biên Kịch/ Film Studies/ Lịch sử điện ảnh
Lê Hồng Lâm

Lê Hồng Lâm

Nhà phê bình Điện Ảnh - Giảng viên lớp Film Studies
Hà Thái

Hà Thái

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
Lê Bình Giang

Lê Bình Giang

Đạo diễn - Giảng viên lớp Đạo diễn Tp. Hồ Chí Minh
Vi Nguyễn Anh Phong

Vi Nguyễn Anh Phong

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Lý Chí Huy

Lý Chí Huy

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Cao Nguyệt Hằng

Cao Nguyệt Hằng

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Chu Ánh Nguyệt

Chu Ánh Nguyệt

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim truyện
Bùi Thạc Chuyên

Bùi Thạc Chuyên

Đạo diễn - Giảng viên lớp Đạo diễn
Mai Anh Tuấn

Mai Anh Tuấn

Tiến sĩ - Giảng viên lớp Film Studies - Nghiên cứu phim
Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

Quay phim - Giảng viên lớp Quay Phim cơ bản
Đặng Thu Hà

Đặng Thu Hà

Biên kịch - Giảng viên lớp Biên kịch
Trương Quế Chi

Trương Quế Chi

Giám tuyển phim - Giảng viên lớp Film Studies - Nghiên cứu phim
Đặng Ngọc Dũng

Đặng Ngọc Dũng

Đạo diễn / Diễn viên
Bùi Kim Quy

Bùi Kim Quy

Đạo diễn, Biên kịch
Hà Lệ Diễm

Hà Lệ Diễm

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
0936157939