TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Đội ngũ giảng viên

Tạ Tuấn Minh

Tạ Tuấn Minh

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Vũ Ánh Dương

Vũ Ánh Dương

Nhà phê bình Điện Ảnh - Giảng viên lớp Biên Kịch/ Film Studies/ Lịch sử điện ảnh
Lê Hồng Lâm

Lê Hồng Lâm

Nhà phê bình Điện Ảnh - Giảng viên lớp Film Studies
Hà Thái

Hà Thái

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
Lê Bình Giang

Lê Bình Giang

Đạo diễn - Giảng viên lớp Đạo diễn Tp. Hồ Chí Minh
Vi Nguyễn Anh Phong

Vi Nguyễn Anh Phong

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Lý Chí Huy

Lý Chí Huy

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Cao Nguyệt Hằng

Cao Nguyệt Hằng

Diễn viên - Giảng viên lớp Diễn xuất Bạn có thể
Chu Ánh Nguyệt

Chu Ánh Nguyệt

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim truyện
Bùi Thạc Chuyên

Bùi Thạc Chuyên

Đạo diễn - Giảng viên lớp Đạo diễn
Mai Anh Tuấn

Mai Anh Tuấn

Tiến sĩ - Giảng viên lớp Film Studies - Nghiên cứu phim
0936157939