banner

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Giảng viên lớp phim truyện, biên kịch điện ảnh 


Các bài viết khác
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us