banner

Đạo diễn Phan Huyền Thư

Đạo diễn, biên kịch của nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng tại Việt Nam. Giảng viên lớp phim tài liệu. 


Các bài viết khác
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us