banner

Giảng viên Đặng Thu Hà

 Giảng viên lớp Biên kịch điện ảnh. Giảng viên trường SKĐA

 
Các bài viết khác
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us