banner

Giảng viên Hà Lệ Diễm

 Giảng viên lớp phim tài liệu. Giải cánh Diều Bạc năm 2013 hạng mục Phim ngắn. 

 
Các bài viết khác
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us