TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Nhà tài trợ và đối tác

Nhà tài trợ

 • Hội điện ảnh Việt Nam
 • Quỹ Ford
 • Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
 • Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam
 • Công ty cổ phần truyền thông Thiên Ngân
 • Hội Đồng Anh tại Việt Nam
 • Quỹ HBF - LHP Rotterdam
 • Purin Pictures

 Đối tác

 • Viện Pháp tại Việt Nam 
 • Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản 
 • Viện phim Việt Nam
 • Viện Goethe tại Hà Nội 
 • Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
 • Startling Production
 • Tổ chức Care quốc tế Việt Nam
 • Trung tâm phụ nữ và phát triển
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)