TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Phim tài liệu

Chị tôi

 • Đạo diễn: Hà Tuấn Hùng
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2019

Mẹ và con

 • Đạo diễn: Phan Huyền My
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2010

Rito Rito

 • Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Thảo Ly
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2016

Nợ

 • Đạo diễn: Bùi Thị Hà (Hà Thái)
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2012

Chúng tôi đã cưới

 • Đạo diễn: Hà Phương, Mai Búp
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2013

Lẫn

 • Đạo diễn: Nguyễn Ngọc Mai
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2017

Dành tặng ông Điều

 • Đạo diễn: Nguyễn Hiền Anh
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2015

Bạn là ai

 • Đạo diễn: Hoàng Huyền My
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2011

Nhà đối diện

 • Đạo diễn: Lê Mỹ Cường
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2014

Con đi trường học

 • Đạo diễn: Hà Lệ Diễm
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2013

Tôi đi bán tôi

 • Đạo diễn: Mạc Phạm Ngọc Hà
 • Sản xuất: Trung tâm TPD
 • Năm sản xuất: 2013
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)