TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

6 GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH DỰNG PHIM

Quá trình dựng phim được chia thành các giai đoạn khác nhau. Quy tắc này đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới.1. Nhật ký (logging)
Trong mỗi cảnh quay, đạo diễn và nhà quay phim thường ghi chú lại. Nhà dựng phim cần xem xét các ghi chú để tìm ra những yêu cầu, sắc thái, ý tưởng cần truyền tải trong phim.

2. Bản lắp ráp đầu tiên (first assembly)
Người dựng phim cần cân nhắc tất cả các chất liệu hình ảnh và âm thanh của mỗi cảnh và sau đó sắp xếp lại theo trình tự có thể kể câu chuyện một cách tốt nhất. Đối với mỗi trường đoạn, người dựng phim có thể lựa chọn nhiều phương án khác nhau. Mỗi trường đoạn tạo ra một tâm trạng và một câu chuyện khác.

Đối với các bộ phim có kinh phí lớn, người dựng phim sẽ bắt đầu làm việc ngay khi phim bắt đầu quay. Đạo diễn và nhà sản xuất sẽ xem phần dựng và quyết định các đoạn phim hoặc khoảnh khắc quan trọng quần quay thêm.

Gợi ý: Bạn nên lưu lại bản lắp ráp đầu tiên này để về sau có thể quay lại tham khảo.

3. Bản dựng nháp (rough cut)
Bản dựng thô đầu tiên có thể mất đến ba tháng để hoàn thành. Mỗi nhà dựng phim có một cách làm việc khác nhau. Một số người làm việc một mình rồi cho đạo diễn và sản xuất xem sản phẩm. Ngược lại, một số nhà dựng phim và đạo diễn cùng làm việc và thảo luận mọi chi tiết.

Trong bản dựng nháp đầu tiên, các cảnh được sắp xếp theo thứ tự và được kiểm tra tính liên tục. Đây là một bước quan trọng để giúp bạn sửa lại và tìm các ý tưởng mới cho bản dựng.

Tham khảo:
4. Bản dựng đầu tiên (first cut)
Bản dựng đầu tiên là bản dựng được nhà dựng phim, đạo diễn và sản xuất cùng chấp nhận. Lựa chọn cảnh và thứ tự trong bản dựng về cơ bản là đã được chốt, mặc dù một số thay đổi vẫn có thể xảy ra. Hình hài của bộ phim đã thể hiện trong bản dựng này.
Gợi ý: Đừng ngại nghỉ một vài ngày sau khi đã dựng xong bản dựng đầu tiên để khi quay lại, bạn xem bản dựng với cái nhìn mới mẻ.

5. Bản dựng cảnh đã so lọc (fine cut)
Bước này không tập trung vào toàn bộ tổng thể phim mà vào từng chi tiết trong mỗi cảnh. Bản dựng này nhấn mạnh và củng cố nhịp điệu, cấu trúc trong bản dựng đầu tiên (First cut).

6. Bản dựng hoàn chỉnh (final cut)
Sau khi nhà dựng phim, đạo diễn và nhà sản xuất đã chốt một bản dựng Fine cut, nhà thiết kế âm thanh, soạn nhạc và thiết kế tiêu đề (Credit) sẽ tham gia cùng với nhà dựng phim. Hiệu ứng âm thanh và âm nhạc được tạo ra, thêm vào bản dựng hoàn chỉnh.

Lưu ý: Đây là qui trình đối với phim dài. Riêng phim ngắn, bạn có thể lược bớt một số công đoạn.

(Nguồn: Raindance)

Tham khảo:
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)