TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

CÁCH CHÀO HÀNG KỊCH BẢN VỚI NHÀ SẢN XUẤT

Viết kịch bản là một nghệ thuật mà nhà biên kịch phải dành rất nhiều thời gian chỉ để nghĩ về các nhân vật, câu chuyện. Nhà biên kịch biết những thông điệp mà họ mong muốn truyền tải cũng như mong muôn dự án được đón nhận. Tuy nhiên khi cần trình bày ý tưởng với các nhà sản xuất hay hãng phim, nhà biên kịch cần vài kỹ năng khác để truyền tải những yếu tố thú vị trong thế giới điện ảnh của họ.Đây là cách bạn có thể chào hàng kịch bản (pitching) với các nhà sản xuất phim:
1. Lời chào hàng (pitching)
Nếu một nhà biên kịch được mời đến giới thiệu dự án của họ với các nhà sản xuất, điều này có nghĩa là nhà biên kịch đã vượt qua một chặng đường quan trọng. Nhà biên kịch đã chào hàng ý tưởng, tóm tắt nội dung phim ngắn gọn (logline), và thể loại của phim với một nhân viên đại diện hoặc những người có liên quan khác. Nhà biên kịch sẽ bàn về tất cả các nhân vật và yếu tố trong cốt truyện một cách thuyết phục để làm cho các nhà đầu tư quan tâm và đồng ý với dự án. Nhà biên kịch không phải người bán hàng, nhưng trong trường hợp này thì kỹ năng bán hàng có thể hữu dụng. Những kỹ năng này có thể giúp họ lay động và làm các nhà sản xuất đồng ý.

2. Các vấn đề chi tiết
Nhiều nhà biên kịch sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình rất chỉn chu và một đề cương của toàn bộ dự án. Đa số nhà biên kịch đi theo một sườn trình bày tóm tắt để đảm bảo tất cả các yếu tố thiết yếu được đề cập tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ thường xuyên cắt ngang bạn để đặt ra những câu hỏi với nhà biên kịch. Vì vậy chúng ta phải nắm rõ đầy đủ chi tiết để có thể xử lý được mọi lời cắt ngang và quay trở lại sườn nội dung đã chuẩn bị để đảm bảo tất cả các chất liệu đều được trình bày.

3. Bộ phim
Các nhà biên kịch thường bắt đầu bằng cách giới thiệu dự án. Họ sẽ trình bày tóm tắt nội dung phim ngắn gọn (logline), thể loại, chủ đề. Dù có lo lắng hay hồi hộp thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn cần phải thể hiện sự tự tin và kiến thức để bán được dự án của họ.

4. Tóm tắt
Sau phần giới thiệu, các nhà biên kịch cung cấp một tóm tắt nội dung phim (synopsis). Có rất nhiều cách để làm điều này. Một số nhà biên kịch đi theo cấu trúc ba hồi hoặc cấu trúc mở, thân, kết đơn thuần. Họ cần phải thể hiện tất cả các nội dung trong cốt truyện. Một số nhà biên kịch không lộ kết phim ở giai đoạn này.

5. Các nhân vật
Nhà biên kịch sẽ trình bày các mục tiêu, động cơ, mâu thuẫn của các nhân vật chính. Phần trình bày cần thể hiện rằng họ phải biết rất sâu về nhân vật. Đó có thể là bất kỳ thứ gì làm cho các nhân vật độc đáo. Các nhân vật cần có những động cơ thích đáng và có sự phát triển. Trong phần này, nhà biên kịch cần tránh làm các nhà sản xuất khó chịu bởi những chi tiết không quan trọng.

6. Kinh phí làm phim
Các nghệ sĩ thường lảng tránh vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, đây là một phần bắt buộc để chào hàng dự án với nhà sản xuất. Các nhà sản xuất làm việc về kinh phí sản xuất phim. Vì vậy, họ cần biết bộ phim này sẽ tốn bao nhiêu tiền để sản xuất. Nhà sản xuất có thể có nhiều kỹ năng hơn để ước lượng kinh phí làm phim nhưng nhà biên kịch cần cho họ biết các chi tiết về địa điểm, thiết bị, diễn viên, đạo cụ. Nhà sản xuất thường hỏi rất nhiều câu hỏi về vấn đề này. Nhà biên kịch có thể không biết quá chính xác về kinh phí nhưng vẫn cần biết về các chi tiết cụ thể trong kịch bản của họ.

Kết thúc
Nhà biên kịch cần kiểm soát phần chào hàng trong buổi họp. Nhà biên kịch sẽ đi theo sườn nội dung của họ và kết buổi họp với thứ gì đó bằng hình ảnh để các nhà sản xuất có thể nhớ. Các phần kết thúc tốt nhất thường có một phần kết rất mạnh mẽ. Nhà biên kịch có thể để dành phần kết phim của họ cho phần này hoặc kết thúc bằng một câu hỏi làm cho người nghe phải suy nghĩ. Các nhà biên kịch sẽ sử dụng các kỹ năng viết của họ và qua các giác quan để truyền tải phần kết.

Chào hàng thường diễn ra trong một cuộc họp nhóm. Nhà biên kịch cần đảm làm hài lòng tất cả những người ở trong buổi họp đó. Các nhà sản xuất đã thích ý tưởng của bạn nhưng bạn cần thuyết phục họ để họ đầu tư vào dự án, thể hiện cho họ biết rằng bạn có các kỹ năng cần thiết.

(Nguồn: Raindance) - Tham khảo Khóa Sản xuất video thương mại của Trung tâm TPD

0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)