TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

HỆ THỐNG HÀNH ĐỘNG TRONG DIỄN XUẤT

Diễn xuất gồm hệ thống hành động, gồm: hành động hình thể, hành động ngôn ngữ và hành động tâm lý v.v. của người diễn viên.Dù có sự gia nhập của những yếu tố nghệ thuật hiện đại nào chăng nữa, song nói tới sân khấu, điện ảnh, người ta vẫn nhấn mạnh nghệ thuật diễn xuất của diễn viên. Sân khấu - điện ảnh với những thăng trầm của thời gian, dù bị chi phối bởi biết bao quan niệm, trường phái, dù ngôn ngữ điện ảnh, sân khấu được đa dạng hóa, thì ngôn ngữ của diễn xuất vẫn luôn ở vị trí trung tâm và không gì thay thế được.

Nghệ thuật diễn xuất đóng vai trò quyết định, vai trò “hạt nhân” liên kết, tập hợp các thành tố nghệ thuật khác xoay quanh nó, phụ trợ cho nó.
 
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)