TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

THẾ NÀO LÀ NGOA DỤ TRONG PHIM?

Ngoa dụ (hyperbole), cùng với nhiều biện pháp nghệ thuật khác, là những kỹ thuật giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn. Ngoa dụ được sử dụng khắp các cuộc hội thoại hàng ngày, trong phát biểu, hùng biện, điện ảnh, văn học, vv…Ngoa dụ là một phương thức tu từ được sử dụng để nhấn mạnh thông qua phóng đại, cường điệu. Ngoa dụ không nhằm được hiểu theo nghĩa đen, mà được coi như một phương thức truyền tải điều gì đó cụ thể. Người nghe hoặc đọc một ngoa dụ cần hiểu rằng nó là một sự phóng đại, cường điệu.

Ví dụ: Trong một hội thoại, một người nói là “Tôi đã nhắc anh việc này cả tỷ lần rồi!”, hoặc “thanh niên ngày nay đội trời đạp đất”. Đây là ví dụ về cách nói cường điệu của ngoa dụ.

Ngoa dụ được sử dụng để:
- Diễn tả một cảm xúc
- Nhấn mạnh ý
- Thể hiện cách nói hài hước

Trong điện ảnh, một ví dụ tuyệt vời là phim Titanic (1997) của James Cameron. Một trong những lời thoại đáng nhớ nhất của Jack là khi anh ta đứng ở trước mũi tàu và vui sướng kêu lên: “Tôi là vua thế giới!”. Thực tế là Jack không phải là vua thế giới. Hiện thực của anh ta khác xa như vậy. Nhưng ngoa dụ này đã làm cho khán giả hiểu được rõ ràng cảm xúc vui sướng của anh ta trong khoảnh khắc đó.

(Nguồn: Studiobinder)
 
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)