TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Teen Filmmakers

The Mask

 • Đạo diễn: Lý Đức Nghĩa, Tôn Thiện Luân
 • Sản xuất: Phạm Vũ Anh
 • Năm sản xuất:

Thử thách triệu view

 • Đạo diễn: Đặng Minh Thành, Nguyễn Chí Khang
 • Sản xuất: Nguyễn Thị Hà Anh
 • Năm sản xuất: 2019

Everything will be okay -

 • Đạo diễn: Trần Đức Duy Linh, Phạm Đức Kiên
 • Sản xuất: Phan Thanh Thái Hà
 • Năm sản xuất: 2019

59 phút

 • Đạo diễn: Vũ Hà Minh
 • Sản xuất: Đinh Vũ Tùng Lâm
 • Năm sản xuất: 2019

Có như không có

 • Đạo diễn: Phạm Mai Quyên, Trần Thùy Linh
 • Sản xuất: Đinh Quốc Thái
 • Năm sản xuất: 2020

Pass Wifi

 • Đạo diễn: Trần Ngô Gia Bảo
 • Sản xuất: Hoàng Thanh An
 • Năm sản xuất: 2020
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)