banner

Ý kiến học viên

Mai Thanh An

Mai Thanh An


Ngôi nhà thứ hai của tôi
Qua 3 được học và sinh hoạt với cộng đồng Chúng ta làm phim, mình nhận ra rằng điều quan trọng không phải là nói mọi người phải nghe, không phải tôn vinh cái tôi của mình mà hơn hết cái tôi ấy được hòa chung vào cái ta của tập thể.
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us